Geleceği BİLAY Vakfı İle Aydınlatın

Bilgi Araştırma ve Yönetim Vakfı (BİLAY) Yönetim Kurulu’nun 19 Ocak 2022 tarih ve 250 sayılı kararıyla Vakıf bünyesinde “Mülkiye Tarihi Araştırmaları Merkezi” (MÜTAM) kuruldu.

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane ismiyle 1859 yılından kurulan, günümüzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye adıyla öğretimine devam eden okulumuz gerek Osmanlı İmparatorluğu ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde devletin devamlılığı ve halkın esenliği için her zaman büyük gayretle çalışan ve kamu yararını kişisel çıkarının önünde tutan yüksek bilinçli ve idealist mezunlar verme gayretinde oldu.

İlk mezunlarından itibaren en üst yönetim kadrolarında görev yapan Mülkiyeliler, öncü nitelikleri ile kamusal hizmet, toplumsal, sanatsal, siyasal ve ekonomik önlem ve uygulamaların başarılı örneklerini verdiler. Okulun mensupları ve mezunları, II. Meşrutiyete geçiş, Ulusal Kurtuluş, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde ve sonrasında etkin roller üstlendiler.

Bununla birlikte Mülkiye ve Mülkiyeliler ile ilgili yazı ve araştırmaların yeterince olmadığı ve zaman geçtikçe bu konudaki belge, bilgi, hatıra, söylem ve eylemlerin tarihin sayfaları arasında gömülerek unutulmaya terkedildiği eleştirileri ortaya çıktı.

Kişi ve kurumların kimliğinin, geçmişten günümüze aktarılan bilgi ve davranış kodlarından oluştuğu, geçmişini bilmeyenlerin geleceğini isabetle planlamada karşılaşacakları güçleri dikkate alan Bilay, okulumuz ve mezunlarımız hakkındaki bilgi ve belgeleri derleyerek geleceğe aktarmak ve bunlara yenilerini eklemek üzere yola çıkan yeni bir oluşumu planladı.

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların Mülkiye ve Mülkiyeliler kadar ülkemiz tarihi açısından da gerekli ve yararlı olacağı ve bu tarihi bir sorumluluğun bütün mezunların omuzlarında olduğu bilinciyle yola çıkıldı.

MÜTAM’ın amacı, Mülkiye tarihi ve kültürü ile Mülkiyeliler hakkında çalışmalar yapmak, yapılmış çalışmaları derlemek, kullanıma sunulabilir hale getirmek, mezunlarında ve üçüncü şahıs veya kuruluşlarda bulunan her türlü bilgi ve belgenin bir merkezde toplanmasını sağlayarak yok olmasını önlemek, hatalı bilgilerin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak olarak tanımlandı.

Bilay Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapayı hedefleyerek Mülkiye Tarihi Araştırmaları Merkezi’ni kurdu:

a)​Mülkiye tarihi ve kültürü, mezunlarının üstlendikleri görevler ve etkinlikler hakkında araştırmalar yapar veya yapılanları destekler,

b)​Mülkiye ve Mülkiyeliler hakkında yazılmış her türlü belgeyi toplar,

c)Mülkiyelilerin yazdığı kitapların derlenmesine katkıda bulunur,

d)​Bilgi, belge toplama ve veri işleme merkezi kurar,

e)Mezunlarla sözlü tarih çalışmaları yapar,

f)​Basılı veya dijital ortamda yayınlar yapar,

g)​Ulusal veya uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

h)​Her türlü toplantı, konferans ve organizasyonlar düzenler,

ı)​Eğitim çalışmaları gerçekleştirir,

j)Danışmanlık verir,

k)Mülkiye mezunlarının adlarını taşıyan eğitim kurumları, cadde, yol, park, meydan ve benzeri kamu kullanımına açık yerlere, adı verilen fonlara, burslara, ödüllere ilişkin bilgi toplar, bunlardan olanaklar ölçüsünde kamuoyunun bilgi sahibi olmasına dönük çalışmalarda bulunur,

l)Mülkiye ve Mülkiyeliler hakkın eksik, yanlış, yanıltıcı, tutarsız bilgilerin giderilmesi için gerekli uyarı ve girişimleri yapar.

  • 2,345
    Gerçekleşen Projeler
  • 65
    Küresel Operasyon
  • 346
    Stratejik İş Birliği