Geleceği BİLAY Vakfı İle Aydınlatın

1956 yılında Yenipazar-Aydın’da doğdu, ilk ve orta okulu Yenipazar’da, liseyi de Aydın Lisesi’nde okudu. 1983 yılında, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye- İktisat Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1983 yılında Araştırmacı Yardımcısı olarak başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda Daire Başkanlığı ve Kurul Başkanlık Danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu ve 33 yıl sonunda 2016 yılında emekli oldu.

1989-1990 arasında; İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Finans konulu yüksek lisans yaptı. Türkiye’de Finansal Fon Akımları (1982-1993) Doktora tezi ile 1997 yılında da T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İktisat Doktoru derecesini aldı.

Doğal Afet Sigortacılığı Kurumu kurucu yönetim kurulu üyeliği ile Türkiye Ekonomi Kurumu yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Halen AÜ.SBF'de ve Başkent Üniversitesi'i İİBF ve Mühendislik Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Kitapları ve makalelerinden bazıları; “Türkiye’de Finansal Fon Akımları (1982-1993)”, "Sermaye Piyasası ve Borsa" (Selim Soydemir-Abdullah Akyüz), "Tuncer Bulutay'ın Bilimsel Yolculuğu" (Bulutay T. ve S.Soydemir), "İsmail Türk'e Armağan" (T.Bulutay-Selim Soydemir-Dilek Özkök Çubukçu), "Bankacılık, Sermaye Yeterliliği ve Yeni Ekonomi Programı", "Şirketleşme ve Kurumsallaşma", "Borç Yiğidin Kamçısı mıdır? Osmanlı Devleti'nin Borçlanması ve Borçlanma Araçları", "Haydi Danaya Girelim: Çiftlik Bank Hadisesi", “Türkiye’de Tarım ve Menkul Kıymetleştirme”, “Sosyal Güvenlik Üzerine Düşünceler”, Kurumsal Yatırımcılar”, “Rant Kapitalizmi”, “Sermaye Piyasası”, “Sermaye Piyasası, Çarpık Bilgi, Güven ve Düzenleme”dir.

  • 2,345
    Gerçekleşen Projeler
  • 65
    Küresel Operasyon
  • 346
    Stratejik İş Birliği