Geleceği BİLAY Vakfı İle Aydınlatın

1948 doğumlu 1972 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Çalışma Bakanlığında İş Müfettişi olarak çalıştı. 12 Eylül döneminde görevinden ayrıldı. Çeşitli sendikalarda bu arada Harb-İş sendikasında uzmanlık ve danışmanlık yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Abant İzzet Baysal üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı ve 2015 yılında emekli oldu.

AB nezdinde bir çok projede uzman olarak görev yaptı. Akademik çalışmalarında işgücü piyasaları ve sendikalaşma üzerinde yoğunlaştı. Halen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu araştırma birimi olan ETUI tarafından çıkarılan South East Europe Review (SEER) dergisinde editörlük yapmaktadır.

  • 2,345
    Gerçekleşen Projeler
  • 65
    Küresel Operasyon
  • 346
    Stratejik İş Birliği