Geleceği BİLAY Vakfı İle Aydınlatın

BİLAY Bilgi Araştırma ve Yönetim Vakfı amaçları, vakıf senedinde şu beş ana başlık altında toplanmıştır;

 • 1. Üyeleri arasında sosyal dayanışmayı sağlamak ve birlikteliği yoğunlaştırmak,
 • 2. Türkiye ve dünya gündemini oluşturan konularda panel, açık oturum, konferans ve benzeri sosyal veya kültürel etkinlikler düzenleyerek, çağdaş, demokrat ve laik bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak,
 • 3. Araştırma sonuçları ile sosyal ve kültürel etkinlikleri; kitap, dergi broşür, kaset, film ve sair iletişim ürünleri haline getirerek yayımını ve dağıtımını sağlamak,
 • 4. Eğitim tesisleri kurmak ve yetenekli öğrencilerin eğitimine maddi katkıda bulunmak,
 • 5. Bilimsel, siyasal, toplumsal, yönetsel, ekonomik ve mali konularda araştırma ve eğitim hizmetleri yapmak veya yaptırmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermektir.

Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere ticari işletmeler kurabilir, kurulu olan işletmelere iştirak edebilir, gerekli yasal koşulları yerine getirmek şartıyla denetim ve danışmanlık şirketleri, tüketim, arsa ve yapı kooperatifleri kurabilir.

 • 2,345
  Gerçekleşen Projeler
 • 65
  Küresel Operasyon
 • 346
  Stratejik İş Birliği